Ο αγκώνας είναι κάτι περισσότερο από μια απλή άρθρωση. Μέσα από μια σειρά από μύες και τένοντες, ο αγκώνας μας επιτρέπει να λυγίσουμε, να εκτείνουμε και να περιστρέψουμε το χέρι μας. Η ομάδα των εκτεινόντων μυών είναι στο εξωτερικό (πλάγια πλευρά) του πήχη και βοηθά τον καρπό να γυρίσει την παλάμη προς τα πάνω. Η ομάδα των καμπτήρων μυών είναι στο εσωτερικό (έσω πλευρά) του πήχη και βοηθά τον καρπό να γυρίσει την παλάμη προς τα κάτω. Τένοντες συνδέουν τους εκτεινόντες / καμπτήρες μυς στους επικονδύλους του αγκώνα. Οι επικόνδυλοι είναι δύο οστεώδη εξογκώματα, ένα σε κάθε πλευρά του αγκώνα σας. Οι δικέφαλοι και τρικέφαλοι μύες βοηθούν να λυγίσει και να εκταθεί ο αγκώνας.

Aναζήτηση
Λέξεις Κλειδία
Πλήθος Εγγραφών
Προβολή
Ταξινόμηση
collapse
© Copyright ADCO Orthopaedics Ltd Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology