Καρπός είναι η άρθρωση μεταξύ των δύο οστών του κάτω βραχίονα (κερκίδα και ωλένη) και των πέντε δακτύλων του χεριού και αποτελείται από τα οκτώ οστά του καρπού. Οι μύες και τένοντες που συνδέονται με όλα αυτά τα οστά, επιτρέπουν να περιστρέψουμε τον καρπό, να τον λυγίζουμε και να τον εκτείνουμε. Λόγω της πολυπλοκότητας και της συχνής χρήσης της άρθρωσης του καρπού, οι τραυματισμοί είναι πολλοί.

Aναζήτηση
Λέξεις Κλειδία
Πλήθος Εγγραφών
Προβολή
Ταξινόμηση
collapse
© Copyright ADCO Orthopaedics Ltd Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology