Η Ποιότητα  
 
Ποιότητα και Πρωτοπορία ήταν πάντα εφαρμόσιμες αρχές μας.
 
Κατασκευή και εμπορία Ορθοπαιδικών ειδών. 
Η εταιρία μας ανέπτυξε και εφαρμόζει, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Εσωτερικές δομές, Παραγωγή, Αποθήκευση, Διαδικασία εξυπηρέτησης Πελατών και Διανομή,
είναι πιστοποιημένα με :

ISO 13485 : 2016

ISO 9001 : 2015

 
Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Η εταιρία μας εφαρμόζει Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της :

Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004© Copyright ADCO Orthopaedics Ltd Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology