Προστασία Δεδομένων (GDPR)  
 
Στην ADCO ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΕ δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σεβόμενοι τα δικαιώματα των πελατών και των επισκεπτών μας, εναρμονισμένοι στις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προτασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού και ως GDPR, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018.
Δεσμευόμαστε πως τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το λόγο τον οποίο δώσατε την συγκατάθεσή σας και δε θα υποβληθούν σε οποιαδήποτε επεξεργασία ή χρήση πέραν του συστήματος αποστολής ενημερωτικών που αφορούν την εταιρία μας, τα προϊόντα της, καθώς και των πιθανών τρόπων συνεργασίας μας.
© Copyright ADCO Orthopaedics Ltd Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology